පින්සලත් තීන්තත්, කැන්වසයත් නොමැතිව මින් පසු රූප අඳින්නට පුළුවනයි 1826 දී ජෝසෙප් නිප්ස් කීය, නිප්ස්ගේ මුල්ම රූපයේ අනාවරණ කාලය පැය 8ක් වූ බැවින්, අට හෝරාවක් තිස්සේ ආම්පන්න අටවාගෙන ඔය හැටි දුක් විඳින්නේ මොකටද කියා සමහරෙක් ආසන ලදී,
නෑ , ” මේකෙන් ඔබටත් ප්රයෝජනයක් වෙනවා, ඔබේ රූපයක් ඇඳලා ගෙදර බිත්තියේ එල්ලා ගන්ට පුළුවනි, “ආලෝකයෙන් ඇඳීම ගැන එසේ පිළිතුරු දුන්නේ ප්රංස ජාතික ලුයිස් ජාක්ස් මොන්ඩේ ඩගුරේ ය. (Luis jacques monde daguerre) එපමණකින් නොනැවතුන ඔහු එය ප්රායෝගිකවම ඔප්පු කර පෙන්වීය, එනම් චායාරූපය ජනතාවාදී මාද්යක් ලෙස ජනජීවිතයට අදාළ කරගන්නක් ලෙස මුල්වරට හඳුන්වාදුන්නේ ඩගුරේය. ඒ හා සමගම චායාරූපයක් යනු මුදලක් ගෙවා ලබාගත හැකි වානිජමය පරිහාරක භාණ්ඩයක් බවටද පත් කෙරිණි.
නිප්ස් ප්රථම වරට ආලෝකයෙන් රූපයක් ඇඳ පෙන්වන්නට පෙර පටන්ම ඩගුරේ ඒ සඳහා අත්හදා බැලීම් වල නිරතව සිටියේය.
ලෝක ස්වාබවයට අනුව නම් නිප්ස් ගේ පර්යේෂණ සාර්ථක වූ ආරංචියෙන් ඩගුරේ තුල හට ගත්තේ ඊර්සියාවක් විය හැක, එහෙත් ඔහුට ඒ ආරංචිය ගෙන දුන්නේ ඉමහත් ප්රීතියකි.
1829 දී නිප්ස් හා එකව සාමුහිකව පරීක්සන කටයුතු දියත් කිරීමට තරම් ඩගුරේ නිහතමානී විය. 1833 දී නිප්ස් මියයාමෙන් පසු දැඩි කැපවීමෙන් යුතුව දිගින් දිගටම අත්හදා බැලීම් හී නියැලුණු ඩගුරේ පැය 8ක් වූ අනාවරණ කාලය තත්පර කිහිපයකට අඩු කරගන්නට සමත් විය,
ඩගුරේ ගේ ක්රමයේදී ආලෝකයෙන් සටහන් කරගත් ගුප්ත ප්රතිබිම්බය දෘශ්ය තත්වයට පත් කරගනු සඳහා විකාසනය කෙරනු ලැබුයේ රසදිය හුමාලයෙනි, සාමාන්ය ලුණු ස්තාවරණ ද්රාවනය විය, පසුව ඔහු අයඩින් හුමාලය මගින් ආලෝක සංවේදී රිදී ලවණ තහඩුවක් මත රූපයක් පිහිටවීම ගැනද පර්යේෂණ අරැබීය, ඩගුරේ ගේ එම චායාරූප තාක්සණය ඩගුරේ ක්රමය ( daguerrotype) ලෙස නම් කෙරිණි.
ඩගුරේ විසින් කළ නිර්මාණ 24ක ලයිස්තුවක් පසුව හමු විය,
ආලේක්ය, අන්වීක්සීය, විලාසිතාමය, නිසල ජීවී, මේ ආදී බොහෝ තේමාවන් රූප මගින් ඉදිරිපත් කිරීමට ඩගුරේ සමත් විය. 1839 දී ප්රථම වතාවට මිනිස් රුවක් සහිත එළිමහන් වීදි දර්සනයක්ද රූපයට නැගූ ඔහු චායාරූප පිලිබඳ හිමිකම්ද ඉල්ලුම් කෙළේය. ප්රංස පාර්ලිමේඅන්තුව වෙතින් විද්යා ඇකඩමිය සහ ලලිත කළා ඇකඩමියේ නිර්දේශ යටතේ චායාරූප තාක්සණය පිලිබඳ උරුමය ලබාගැනීමට 1839 අගෝස්තු 18 දා ඩගුරේ ට හැකියාව ලැබුණි.

Louis Jacques Monde Daguerre.
ලුය්ස් ජාක්ස් මොන්ඩේ ඩගියුරේ | (1787-1851)