නිකොන් වෙළඳ නාමයේ උපත | NIkon
චායාරූප ශිල්පය යන නාමයත් සමග බැඳුනු ඉතාම ප්රසිද්ද වෙළඳ නාමයක් ලෙස “නිකොන් ” අවිවාදයෙන් නම් කිරීමට පුළුවන්. ප්රධාන වශයෙන්ම ලොව පුරා වෘත්තීය චායාරූප ශිල්පීන් බොහොමයක් නිකොන් කැමරා සහ කාච භාවිතා කරනවා, මෙය කියවන ඔබත් ඇතැම් විට නිකොන් කැමරාවක් බාවිතා කරනවා විය හැකිය්.
අද වන විට “nikon corporation ” ලෙස හැඳින්වෙන නිකොන් සමාගමේ ආරම්භක නාමය වූයේ ” නිපොන් කොගාකු ” ( nipon kogaku ) yannai. මෙම වචන දෙකෙන් (nipon kogaku) අදහස් වන්නේ “ජපන් දෘෂ්ටි ” (japan optical) සමගම යන්නයි. Nipon වලින් Ni අකුරු දෙකත් kogaku වලින් Ko අකුරු දෙකත් ගෙන n අකුර එකතු කර ලොව ප්රකට ” Nikon ” නාමය නිර්මාණය කර තිබෙන්නේ.