එවකට ඉතා සංකීර්ණ හා අපහසු කටයුක්තක් බවට පත්ව තිබු චායාරූපකරණය ඉතා සරල මෙන්ම, සැමටම භාවිතා කළ හැකි පහසු මාද්යක් ලෙස ජනතාවට එත්තු ගන්වා එය සාමාන්ය ජනතාව වෙත ගෙන යාමේ පුරෝගාමියා ලෙස ජෝර්ජ් ඊස්ට්මන් හැදින්විය හැක.
1854 ජුලි 12 වනදා උපත ලැබූ ජෝර්ජ් ඊස්ට්මන් තම දිවිය බැංකු ලිපිකරුවකු ලෙස ඇරඹුවේය. ක්රමයෙන් චායාරූප කලාව වෙත ඔහුගේ සිත ඇදී ගියේ නිරන්තරයෙන්මය. 1884 දී නම්ය වූ පටලපටයක් ඔහු විසින් හදුන්වා දෙන ලදී, මෙඉන් ඉමහත් ප්රසිද්දියට ඊස්ට්මන් පත් විය. ඔහු විසින් kodak වෙළඳ නාමය 1888 දී ප්රකාශයට පත්කරනු ලැබුවා. ” ‘ ක ‘ (k) අක්සරය ඉතා තිරසාර පැහැදිලි හා ශක්තිමත් අක්සරයයි, එය මාගේ ප්රියතම අක්සරයි ” ඊස්ට්මන් kodak නාමය හඳුන්වා දෙමින් පවසන ලදී.
ඊස්ට්මන් kodak නාමය ලොවට හදුන්වා දී ටික දිනකට පසුව kodak box වර්ගයේ කැමරාවක් හදුන්වා දීමත් සමගම “ඔබ බොත්තම ඔබන්න, අප ඉතිරි හරිය කරන්නම් ” යන ඊස්ට්මන්ගේ ප්රසිද්ද කියමන ප්රකාශයට පත්වුණා. අනාවරණ 100ක් සහිත පටල පට යොදනු ලබන මෙම කැමරාව පහසුවෙන් අතේ ගෙන යා හැකි උණ අතර ඇමෙරිකන් ඩොලොර 25ක් පමණ මිලක් උණා. සරල කාචයකින් යුතු මෙය අඩි 8ක් දුරින් එපිටට නාබිගත කළ හැකි උණා.
මෙහි අනික් විසේසත්වය වුයේ අනාවරණය කිරීමෙන් පසු පටල පටය කැමරාව තුල තිබියදීම කැමරාව සැකසීම සඳහා කර්මාන්තායතනය වෙත තැපෑලෙන් යැවිය යුතු වීමය්. එහිදී පටල පටය ගලවා ඉවත් කර, නව පටල පටයක් යොදා තැපෑලෙන්ම නැවත අය්තිකරු අතට පත්වන අතර මේ සඳහා ඇමෙරිකන් ඩොලොර 10ක් වය වන ලදී. චායාරූප කරණයේ නිම්වළලු පුළුල් කරමින් එය සාමාන්ය ජනයා අතරට ගෙනයාම, එහි ඉදිරි දියුනුවට මුලික අඩිතාලම දැමීම තුලින් චායාරූපකරණයට මිල කළ නොහැකි සේවයක් කළ ඊස්ට්මන් වයස 76ක් වනවිට දැඩි ලෙස රෝගාතුර වූ අතර 1932 මාර්තු 14 වන දින සදහට මෙලොවින් සමුගත්තා. “මිතුරනි , මගේ රාජකාරිය මා ඉටුකලා. ඇයි තවත් බලා සිටින්නේ, ” ඔහුගේ දේහය අසල ඔහුගේ අත් අකුරෙන්ම ලියා තිබුනා..